ವಿಶ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೂಚ್ಯಂಕ | freedom in the world report

ವಿಶ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೂಚ್ಯಂಕ freedom in the world report, world press freedom index, press freedom index, world press freedom index 2021, world press index ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ ಫ್ರೀಡಂ ಹೌಸ್‌ನ ( Freedom House’s ) ‘ ಫ್ರೀಡಂ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2021 ( ‘ Freedom in the World Report 2021 ) ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು Read more…