ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ “ಪತ್ರಿಕೆಗಳು” ಮತ್ತು “ಸ್ಥಾಪಕರು”  | current affairs

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ “ಪತ್ರಿಕೆಗಳು” ಮತ್ತು “ಸ್ಥಾಪಕರು” current affairs | drishti ias current affairs | gktoday | current affairs 2021 | vision ias current affairs | current affairs today 1) “ಅಲ್-ಹಿಲಾಲ್” – *ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್* 2)”ಅಲ್-ಬಾಲಾಗ್”– *ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್* 3)”ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ” – *ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್* 4)”ಕಾಮನ್ವೆಲ್” – *ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್* 5)”ವಂದೇ ಮಾತರಂ” – *ಅರಬಿಂದೋ ಘೋಷ್* Read more…

Sarovara । ಸರೋವರಗಳು | current affairs

ಸರೋವರಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು Sarovara , ಸರೋವರಗಳು , current affairs , gktoday , current affairs 2022 , vision ias current affairs , gk today , current affairs 2022 1. ಪ್ರಂಪಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ ಯಾವುದು? • ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸರೋವರ 2. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಯಾವುದು? • ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸರೋವರ 3. ಭಾರತದ Read more…

gktoday current affairs । Current affairs । ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳು Current affairs , gktoday current affairs , gktoday , current affairs 2022 , vision ias current affairs , current affairs in kannada 1) ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರು= ಗುಜರಾತ್ 2) ಮುಂಬೈ ಬಂದರು= ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ( ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು) 3) ನಮ ಸೇವಾ ಬಂದರು= ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 4) ಮರ್ಮಗೋವಾ= ಗೋವಾ 5) ನವ ಮಂಗಳೂರು= ಕರ್ನಾಟಕ( ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು) 6) Read more…