ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ । Uniform Civil Code

ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (Uniform Civil Code) ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ , Uniform Civil Code , uniform civil code article , uniform civil code in kannada , uniform civil code upsc ಸಂದರ್ಭ: ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಜಾಬ್ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್   ನಾಗರಿಕ Read more…