Tag: types of chandassu in kannada

  • ಕನ್ನಡಛಂದಸ್ಸು | chandassu in kannada

    ಕನ್ನಡಛಂದಸ್ಸು | chandassu in kannada

    ಕನ್ನಡಛಂದಸ್ಸು   ಕನ್ನಡಛಂದಸ್ಸು,chandassu in kannada,kannada chandassu,chandassu kannada grammar examples,chandassu kannada grammar   ಪದ್ಯ ರಚನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸು ಹೆಸರು , ಛದ್ ಅಥವಾ ಛಂದ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಛಂದಸ್ಸು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ . ಛಂದ್ ಅಥವಾ ಛದ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಆಚ್ಛಾದಿಸು , ಮುಚ್ಚುವುದು , ಹೊದಿಸುವುದು , ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ . ಹೆಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಛಂದಸ್ಸೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಆಚ್ಛಾದನ ವಿದ್ದಂತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ಕನ್ನಡ […]