1858 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ | government of india act 1858

1858 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ 1858 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ, government of india act 1858, govt of india act 1858, the government of india act 1858, 1858 act in india ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ದುರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಮೇ .10 , ( 857 , ಭಾರತದ ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ Read more…