ಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾಪತಿ । Speaker of the Lok Sabha

ಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾಪತಿ Speaker of the Lok Sabha Speaker of the Lok Sabha , om birla , deputy speaker of lok sabha , rajya sabha speaker , first speaker of lok sabha , current speaker “ ಸಭಾಪತಿಯು ಸದನವನ್ನು , ಸದನದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ , ಲೋಕಸಭೆಯು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ Read more…