ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು | fundamental duties

ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು   ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು , fundamental duties , fundamental rights , right against exploitation , right to constitutional remedies ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ .   1 ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ , ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು... Read more

ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು | Fundamental Duties

 ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು Fundamental Duties   ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು , Fundamental Duties , fundamental duties in kannada ,fundamental rights , right against exploitation ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರಅಲ್ಲ . 1975 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಂತರಿಕ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ... Read more

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು | right to education act

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು ( Cultural and Educational Rights ) right to education act , fundamental rights , cultural and educational rights , right to education , rte act , right against exploitation ಸಂವಿಧಾನದ 29 ಹಾಗೂ 30 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ... Read more

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು| Indian religions

 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು  Right to Freedom of Religious    Indian religions , fundamental rights , right to freedom of religious , right against exploitation , right to constitutional remedies ಸಂವಿಧಾನದ 25 ನೇ ವಿಧಿ 26 , 27 , 28 ನೇ ವಿಧಿಗಳು... Read more

ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ | child act

ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ child act , ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ , right against exploitation , fundamental rights , fundamental rights article 12 to 35 , ವಿಧಿ 24 ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಂತಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಈ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ... Read more

ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು| Right Against Exploitation

 ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು  | Right Against Exploitation      right against exploitation, fundamental rights, right to constitutional remedies, 6 fundamental rights, act 1986 23 ಹಾಗೂ 24 ನೇ ವಿಧಿಯು ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ . ಜೀತಪದ್ಧತಿ ( Begar ) : ವಿಧಿ... Read more

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು । Rights to Freedom ,Independence

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ( Rights to Freedom ) fundamental rights, constitution of india, rights to freedom, right against exploitation, right to constitutional remedies 19 , 20 ನೇ ವಿಧಿ , 21 ನೇ ವಿಧಿ , 213 , 22 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ... Read more

ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು | constitution of india

ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು constitution of india, samanatheya hakku in kannada, right against exploitation, right to constitutional remedies , ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು 14 ನೇ ವಿಧಿಯು ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ . ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ... Read more