ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ । Rashtrapati Bhavan

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ rashtrapati bhavan, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ, rashtrapati, rashtrapati bhavan museum, rashtrapati bhavan booking, rashtrapati bhavan inside ಭಾರತದ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ . ಇದು ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಬಳಿ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಭವನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿವಾಸವಾಗಿದೆ . ಇದು 1950 ರವರೆಗೆ ವೈಸರಾಯ್‌ರವರ ನಿವಾಸವಾಗಿತ್ತು Read more…

rashtrapati । ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮಹತ್ವ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮಹತ್ವ rashtrapati, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮಹತ್ವ, rashtrapati bhavan, rashtrapati bhavan museum,ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ , President of India ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ , ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ , ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ . ಇವರು ಭಾರತದೇಶದ ಸವೋಚ್ಛ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರು ವವರಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ . ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ Read more…

rashtrapati । ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳು ( Judicial Powers ) rashtrapati , president of power, pocket veto, Judicial Powers, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳು, rashtrapati bhavan, rashtrapati bhavan museum  ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ವಿದಿ 72. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು , ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು , ಮಾಫಿ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಧಿಕಾರ   ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾದ ನಂತರ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸೇನಾ Read more…