ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ,ಪುರಂದರ ದಾಸ | purandara dasa

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಂದರ ದಾಸ,purandara dasa,purandara dasa information in kannada,purandara dasa story,purandara dasa in kannada ಪುರಂದರ ದಾಸ ( ಕ್ರಿ.ಶ. 1484 – 1564 ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು  ಪುರಂದರ ಘಡದ ವರದಪ್ಪನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು ಪುರಂದರ... Read more