ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ । Prime Minister

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ ( Appointment of The Prime Minister ) appointment of the prime minister, Prime Minister, appointment of prime minister, pm modi appointment, narendra modi appointment ಭಾರತವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾದರಿಯ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು . ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗದ... Read more