National Song । National Emblem

  ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಡಗೀತೆ national song, national emblem, national anthem, rashtra gaan, vande mataram song, best national anthem in the world, jana gana song ದೇಶದ ನಾಡಗೀತೆಯಾಗಿ ಬಂಗಾಳಿ ಕವಿ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಬರೆದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಜನವರಿ 24 , ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು . 1882 ರಲ್ಲಿ ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿಯವರು ಬರೆದ ಆನಂದಮಠ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ವಂದೇ Read more…

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ । National Anthem

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ( National Anthem ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, national anthem, national song, national anthem meaning, french national anthem, jana gana, german national anthem   ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣಮನ ಜನಗಣಮನವನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್‌ರವರು 1911 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು . ಜನಗಣಮನವನ್ನು  ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಜನವರಿ 24 , 1950 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು . ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಲು 52 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ Read more…