nari shakti puraskar | ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2021 nari shakti puraskar, nari shakti puraskar 2021, nari shakti award, ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2021, nari shakti puraskar 2020 ರ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು , ಪಿಂಕಿ ರಾಜ್ ಗರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸವನಿ ರವೀಂದ್ರ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಈ ಬಾರಿ Read more…