hijab vs burka । ಹಿಜಾಬ್ – ಶಾಲು

ಹಿಜಾಬ್ – ಶಾಲು hijab vs burka hijab vs burka , hijab style, mohammed hijab, chiffon hijab , ಹಿಜಾಬ್ – ಶಾಲು, hijab,  burka ,shimoga hijab, karnataka hijab ಶಾಲಾ – ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ( ಶಿರವಸ್ತ್ರ ) ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿ , ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾ ಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ದ್ದಾರೆ . ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ , Read more…