ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳು | Sassy meaning

ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳು sasya jeeva kosha in kannada, sassy meaning, sassy meaning in kannada, sassy since birth meaning, meaning of sassy ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಏಕಕೋಶೀಯ ಹಾಗೂ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ . ಅಮೀಬಾ , ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಂ ಮುಂತಾದ , ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ . ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ Read more…