ಕನ್ನಡ ಕವಿ,ಮಾಸ್ತಿ,kannada kavigalu

  ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿ,masti venkatesha iyengar,masti venkatesha iyengar information in kannada,masti venkatesha iyengar in kannada,masti venkatesha ಮಾಸ್ತಿ ( 1891-1986 ) 6 / 6 / 1891 ರಲ್ಲಿ , ಮಾಲೂರು ( ತಾ ) ಮಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಳ – ಕೋಲಾರ ( ಜಿ ) ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು – ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕಥೆ ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ Read more…