ಲೋಕಸಭೆ । lok sabha

ಲೋಕಸಭೆ ( LOKA SABHA ) LOKA SABHA , ಲೋಕಸಭೆ ,samsatt , loka sabha of india , lok sabha and rajya sabha ,loksabha and rajyasabha, mainpuri lok sabha ಲೋಕಸಭೆಯು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಾಗಿದೆ . ಇದನ್ನು 1954 ರ ಮೊದಲು ` ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ‘ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು . ಆಗಸ್ಟ್ .23 , 1954 ರಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ Read more…

ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ । Rajya sabha

ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ( Rajya sabha )   rajya sabha , rajya sabha in kannada , difference between lok sabha and rajya sabha ,lok sabha and rajya sabha, ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಎಂದರೆ ( ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ) ‘ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಭೆ ” ಎಂದರ್ಥ . ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ Read more…