kannada lingagalu | ಲಿಂಗಗಳು

ಲಿಂಗಗಳು ಕನ್ನಡ ಲಿಂಗಗಳು,kannada lingagalu,lingagalu in kannada,lingagalu in kannada examples,lingagalu,kannada grammar lingagalu ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಕುರುಹಿನ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ‘ ಲಿಂಗ ‘ ಎನ್ನುವರು . ಇದು ಗಂಡಸು , ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ . ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ , ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ , ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳೆಂದು ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ .  1 ಪುಲ್ಲಿಂಗ: ಪುರುಷರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ‘ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ‘ ಶಬ್ದಗಳು Read more…