ಕನಕದಾಸರು | kanakadasa

ಕನಕದಾಸರು ( ಕ್ರಿ.ಶ.1508-1606 )     ಕನಕದಾಸರು,kanakadasa information in kannada,kanakadasa poems in kannada,kanakadasa poems in kannada pdf,information of kanakadasa in kannada         ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರುವ ಕನಕದಾಸರು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತ ಕವಿ , ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನಕಾರರು , ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಸಮಕಾಲೀನರು , ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆದ ಕನಕದಾಸರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ Read more…