ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ | de javaregowda

ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ ( 1918 )     ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ,de javaregowda,javaregowda,nanjamma javaregowda hospital,chandan javaregowda,kannada kavigalu list,kannada kavigalu ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ ಸ್ಥಳ – ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ( ತಾ ) , ಚಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮ * ಕಾವ್ಯನಾಮ – ದೇಜಗೌ, ತಂದೆ – ದೇವೇಗೌಡರು , ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಗದ್ಯ ಲೇಖಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರು , ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವನ್ನು ದೊರೆಕಿಸಿಕೊಡುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ Read more…