india news paper । ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು । Gk today

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ “ಪತ್ರಿಕೆಗಳು” ಮತ್ತು “ಸ್ಥಾಪಕರು” india news paper , Gk today , indian news paper today , newspaper , ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ “ಪತ್ರಿಕೆಗಳು” ಮತ್ತು “ಸ್ಥಾಪಕರು ✍️ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 📚📚📚📚 1) “ಅಲ್-ಹಿಲಾಲ್”  – *ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್*  2)”ಅಲ್-ಬಾಲಾಗ್”– *ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್* 3)”ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ”  – *ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್* 4)”ಕಾಮನ್ವೆಲ್” – *ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್* 5)”ವಂದೇ ಮಾತರಂ” – *ಅರಬಿಂದೋ ಘೋಷ್* 6)”ಸಂಧ್ಯಾ”  Read more…