ಉಕ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು । Ukren

ಉಕ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ukraine president , ukren , back from ukraine student slams centre , bangalore to ukraine distance , india to ukraine distance by road  🔶ರಾಜಧಾನಿ : KYIV.  🔷ಕರೆನ್ಸಿ : HRYVNIA (UAH)  🔶ಭಾಷೆ: ಉಕ್ರೇನಿಯನ್  🔷ಖಂಡ: ಯುರೋಪ್  🔶ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ : ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ (ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ).  🔷ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ : ಡೆನಿಸ್ Read more…