ಹುರುನ್ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ | hurun global rich list

ಹುರುನ್ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ -2021 hurun global rich list, hurun global rich list 2021, global rich list 2021, global richlist, globalrich,ಹುರುನ್ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವ 2020 ರಲ್ಲಿ 412 ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಚೀನಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ , ಯುಎಸ್ ( 696 ) , ಭಾರತ ( 177 ) Read more…