ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದಪ್ಪ| gs shivarudrappa

ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದಪ್ಪ ( 1926-2014 )     ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದಪ್ಪ,gs shivarudrappa kavanagalu, gs shivarudrappa poems in kannada ,gs shivarudrappa information in kannada,gs shivarudrappa ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದಪ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ . ಸ್ಥಳ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ( ಜಿ ) ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಈಸೂರು ತಂದೆ – ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ , ತಾಯಿ – ವೀರಮ್ಮ... Read more