ತ್ರಿಪದಿ | tripadigalu

ತ್ರಿಪದಿ   tripadi in kannada,sarvagnana tripadigalu in kannada,sarvagna tripadi,sarvagna tripadi in kannada,grammar kannada ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿಯ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ . ಡಾ.ಎ.ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯರವರು ಜೋಗಿಮಾರ ಗುಹೆಯ ಶಿಲಾಲೇಖನದ ಮೂರು ಪ್ರಾಕೃತ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅಂಶಗಣ ಚರಣಗಳ ತ್ರಿಪದಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ತ್ರಿಪದಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ . ಸುಮಾರು 700 ರಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ತ್ರಿಪದಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದು , ಇದು ಕಪ್ಪೆ ಆರಭಟ್ಟನನ್ನು Read more…