ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ gp rajaratnam

ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ ( 1908-1979 )     ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ.gp rajaratnam,gp rajaratnam poems in kannada language,gp rajarathnam in kannada,rathnana padagalu,kannada kavigalu list ಸ್ಥಳ – ಕ್ಲೋಸ್ ಪೇಟೆ , ( ಈಗಿನ ರಾಮನಗರ ) ತಂದೆ ಜಿ.ಕೆ.ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು . ಇವರು ಕನ್ನಡ , ಸಂಸ್ಕೃತ , ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲದೆ ಪಾಳಿ , ಹಿಂದಿ , ಪ್ರಾಕೃತ , ತೆಲಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು Read more…