Tag: gk today quiz

  • Current Affairs | gk today current affairs quiz | ಮೇ -2022Current Affairs

    Current Affairs | gk today current affairs quiz | ಮೇ -2022Current Affairs

    Current Affairs gk today current affairs quiz | Current Affairs | ಮೇ -2022Current Affairs | current affairs quiz | gk today quiz | today gk question 🌸ಯಾವ ವರ್ಷವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಂದ ರಾಗಿ ವರ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು? – 2022-23 🌸ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒದಗಲಿದೆ? – 2023ರಲ್ಲಿ 🌸ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ […]