Tag: gk quiz

  • General knowledge | ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು | gktoday current affairs

    General knowledge | ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು | gktoday current affairs

    ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು , general knowledge , gktoday current affairs , gktoday , gk questions , general knowledge questions , gk quiz ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು…. 1) IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ. ಉತ್ತರ:: ಅನ್ನಾ ರಾಜನ್ ಜಾರ್ಜ್ 2) ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಉತ್ತರ:: ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. 3) ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮುಖಸ್ಥ. ಉತ್ತರ:: ಜನರಲ್ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ. 4)ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್. ಉತ್ತರ:: […]