Tag: constituent assembly

  • Constituent Assembly | ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ

    Constituent Assembly | ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ

    ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ( Constituent Assembly ) Constituent Assembly, constitutional assembly, the constituent assembly,members of constituent assembly, drafting committee members ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  ಮೊದಲ ಓದು : – ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ಅಂತಿಮ ಕರಡು ತಯಾರಿಸಿ 1948 ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಮೊದಲ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಓದಿತು . ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನವಂಬರ್ .9 , 1948 ರವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು […]

  • ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ | constituent assembly

    ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ | constituent assembly

    ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ( Constituent Assembly ) ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ, constituent assembly, members of constituent assembly, drafting committee members, constitutional assembly ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ –ಲ್ಯಾಜನೆಟ್ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ತಿನಂತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಟಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ 296 ಸ್ಥಾನಗಳ ಚುನಾವಣೆಯು 1946 ರ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು . ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 208 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು , ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ 73 […]