ಚನಾಬ್ ನದಿ | chenab river । bhakra nangal dam

ಚನಾಬ್ ನದಿ bhakra nangal dam , chenab river , chenab bridge , bhakra nangal dam on which river , chenab railway bridge 🌸ಚನಾಬ್ ನದಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರದೇಶದ 5 ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 🌸ಇದು ಭಾರತದ ಹಿಮಾಚಲ... Read more