Tag: charter act

  • 1793 ರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ | Charter Act

    1793 ರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ | Charter Act

    ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ( Charter Act ) charter act, 1793 ರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ, charter act 1813, charter act 1833, charter act 1853, charter act 1793, 1833 charter act 1793  Charter Act  ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಚಾರ್ಟ‌್ರನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು . ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು . 1813   Charter Act  ಪೂರ್ವ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು […]