Tag: Cabinet

  • ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ । sachiva samputa । Cabinet

    ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ । sachiva samputa । Cabinet

    ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ Cabinet cabinet, sachiva samputa, kitchen cabinets,bathroom cabinets, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ, glass display cabinet, glass cabinet, media console ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ , ನಿರ್ವಹಣೆ , ಎಲ್ಲವೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ , ಇಂತಹ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳಂತಿದ್ದರೆ , ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಾರೆ , ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಟಿ ಇದ್ದಂತೆ . ಇಂತಹ […]