Tag: appointment of the prime minister

  • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ । Prime Minister

    ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ । Prime Minister

    ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ ( Appointment of The Prime Minister ) appointment of the prime minister, Prime Minister, appointment of prime minister, pm modi appointment, narendra modi appointment ಭಾರತವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾದರಿಯ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು . ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗದ ನಾಮಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು , ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗದ ನೈಜವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ವಿಧಿ 75. ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ […]