ಅಮರಾವತಿ । amaravathi Andhra Capital। Current Affairs

Amarawati Andhra Capital Amarawati Andhra Capital , ಅಮರಾವತಿ , Amaravathi Tourism , Tribunal Reforms Act of 2021 , Amaravathi , amaravati stupa ನೂತನ ನಗರ ಅಮರಾವತಿಯೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ -ಆಂಧ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್  ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ನೂತನ ನಗರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಅಮರಾವತಿಯೇ (Amarawati) ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ. ಇದೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್  ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ Read more…