ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ akkamahadevi

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ     ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ,akkamahadevi,akkamahadevi vachanagalu in kannada,akkamahadevi vachanagalu,akkamahadevi information in kannada,     ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಕವಯತ್ರಿ ವಚನಕಾರ್ತಿ , “ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ” ಎಂಬ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ . ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮತಿಯರೆಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ವೀರಶೈವ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅಕ್ಕಮಹದೇವಿ ಕೌಶಿಕನೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಭೂಗ... Read more

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | vachana sahitya

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ,vachana sahitya in kannada,vachana sahitya in kannada pdf,ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು,akkamahadevi vachanagalu ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ( ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ) 11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ವೃತ್ತಿ ನೇಯ್ದೆ ಯವರಾದ ಇವರು ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಿನೀರು ( ಮುದನೂರು )... Read more