ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ akkamahadevi

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ     ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ,akkamahadevi,akkamahadevi vachanagalu in kannada,akkamahadevi vachanagalu,akkamahadevi information in kannada,     ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಕವಯತ್ರಿ ವಚನಕಾರ್ತಿ , “ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ” ಎಂಬ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ . ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮತಿಯರೆಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ವೀರಶೈವ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅಕ್ಕಮಹದೇವಿ ಕೌಶಿಕನೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಭೂಗ – ಭಾಗ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ , ವಿರಕ್ತ ದಿಗಂಬರೆಯಾಗಿ ಅಲೌಕಿಕ ಗಂಡನನ್ನು ಹರಸುತ್ತಾ ಹೊರಟ Read more…