regulating act | 1773 ರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ

1773 ರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ( Regulating Act ) regulating act, regulating act 1773, the regulating act 1773, regulating act of 1773 upsc, the regulating act, 1773 ರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ 1773 ರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಯಿತು . ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ . ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ Read more…