ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು | kannada grammar in kannada | samanarthaka pada

ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು   kannada grammar in kannada | grammar in kannada | grammar meaning in kannada | ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು | kannada basic grammar   ಭಾಷೆ – ವಾಣಿ , ವಾಕ್ , ಮಾತು ಅಮೃತ – ಪೀಯೂಷ ಸುಧಾ ಸೂರ್ಯ – ಬಾನು , ರವಿ , ದಿನಕರ , ಭಾಸ್ಕರ , ಅರುಣ ದೇವ – ಸುರ , Read more…

ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು   ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು,kannada samanarthaka padagalu,samanarthaka padagalu,samanarthaka padagalu in kannada,samanarthaka padagalu kannada ಭಾಷೆ – ವಾಣಿ , ವಾಕ್ , ಮಾತು ಅಮೃತ – ಪೀಯೂಷ ಸುಧಾ  ಸೂರ್ಯ – ಬಾನು , ರವಿ , ದಿನಕರ , ಭಾಸ್ಕರ , ಅರುಣ ದೇವ – ಸುರ , ದಿವಿಜ , ಆದಿತ್ಯ ಕಣ್ಣು – ನಯನ , ನೇತ್ರ , ಅಕ್ಷಿ ಸಮನಾರ್ಥಕ Read more…