ಶಾಸನಗಳು | shasanagalu

ಶಾಸನಗಳು   ಶಾಸನಗಳು,shasanagalu,kannada shasanagalu in kannada language,shasanagalu in kannada,kannada shasanagalu, ಹಲ್ಮಡಿ ಶಾಸನಕ್ರಿ.ಶ.450   ಶಾಸನ ಎನ್ನವುದು ದಾಖಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಲಕಾವೇರಿ ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ .  1 ) ಅಶೋಕನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಶಾಸನ : ಈ ಶಾಸನವು ಕ್ರಿಷ್ಟ 3 ನೇ Read more…

ಶಾಸನಗಳು | karnataka history

ಶಾಸನಗಳು ಶಾಸನಗಳು, karnataka history, karnataka shasanagalu in kannada , shasanagalu, karnataka history in kannada, shasanagalu in kannada ಯೂಪಶಾಸನ ( Sacrificial Inscriptions ) ( ಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತಂಬಗಳೇ ಯೂಪಶಾಸನಗಳು , ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ) ಮತ್ತು ಕೂಟಶಾಸನ ( Fraud inscriptions ) ( 1169 ರಲ್ಲಿ Read more…

ಶಾಸನಗಳು | history of karnataka

ಶಾಸನಗಳು [ Inscriptions ] :       karnataka shasanagalu,ಶಾಸನಗಳು,karnataka shasanagalu in kannada,history of karnataka,history of coorg,belgaum history   ಶಾಸನಗಳು   “ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ದಾಖಲೆಯೆ ಶಾಸನ ” ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಿತ್ತಿ ಕರೆದರೆ ; “ ರಾಜರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಬರಹವನ್ನು ಶಾಸನ ” ವೆಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ Read more…