Tag: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ

  • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ । Rashtrapati Bhavan

    ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ । Rashtrapati Bhavan

    ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ rashtrapati bhavan, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ, rashtrapati, rashtrapati bhavan museum, rashtrapati bhavan booking, rashtrapati bhavan inside ಭಾರತದ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ . ಇದು ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಬಳಿ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಭವನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿವಾಸವಾಗಿದೆ . ಇದು 1950 ರವರೆಗೆ ವೈಸರಾಯ್‌ರವರ ನಿವಾಸವಾಗಿತ್ತು . ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ಎಲ್ವಿನ್ […]