Tag: ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು

  • ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು | Directive Principles of state Policy 

    ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು | Directive Principles of state Policy 

    ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು Directive Principles of state Policy ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು , directive principles of state policy , directive principles , directive principles are ,indian constitution ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇ “ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ” […]