ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು | Fundamental Duties

 ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು Fundamental Duties   ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು , Fundamental Duties , fundamental duties in kannada ,fundamental rights , right against exploitation ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರಅಲ್ಲ . 1975 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಂತರಿಕ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂಬ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿತು . ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು , Read more…