rashtrapati । ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳು ( Judicial Powers ) rashtrapati , president of power, pocket veto, Judicial Powers, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳು, rashtrapati bhavan, rashtrapati bhavan museum  ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ವಿದಿ 72. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು , ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು , ಮಾಫಿ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಧಿಕಾರ   ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾದ ನಂತರ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸೇನಾ Read more…