ಜೆ.ವಿ.ಪಿ ಸಮಿತಿ | J.V.P.Commission

ಜೆ.ವಿ.ಪಿ ಸಮಿತಿ (J.V.P.Commission  1948 ) jvp commission, states reorganisation commission, state reorganisation commission upsc, state reorganisation commission 1948 ದಾರ್ ಸಮಿತಿಯು ಭಾಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಬಾರದೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿ ಅನೇಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು . ಇದರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 1948 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಟ್ಟಾಬಿ ಸೀತರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು . ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ Read more…