Tag: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

  • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ । yoga day 2022

    ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ । yoga day 2022

    ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ – ಜೂನ್ 21 yoga day 2022। international yoga day 2022 । world yoga day 2022 । 2022 yoga day । ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ 2022 # ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ★ ಹಿನ್ನೆಲೆ :- # ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ […]

  • International Day of Yoga | ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

    International Day of Yoga | ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

    ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ – ಜೂನ್ 21 international day of yoga , yoga day 2022 , yoga day , international yoga day 2022 , morning yoga , ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ # ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ★ ಹಿನ್ನೆಲೆ :- # ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ […]