ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ( Power of The Prime Minister )

power of the prime minister, pradanamantri, pradanamantri avasyojana, pradanamantri avasyojana eligibility,pradanamantri avasyojana list

power of the prime minister, pradanamantri, pradanamantri avasyojana, pradanamantri avasyojana eligibility,pradanamantri avasyojana list

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ

ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ .

1 ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವರು .

2 ) ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚುವರು .

3 ) ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವರು ,

4 ) ಸಂಪುಟದ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ . ಉಂಟಾದಾಗ ವಜಾ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ .

5 ) ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಚಿವರನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ .

6 ) ಸಚಿವರುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಿಸುವ , ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ .

7 ) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ತಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .

ಪ್ರಧಾನಿ ಕಛೇರಿ – ( PMO )

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದುದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಛೇರಿ ಇದೆ .

ಪ್ರಧಾನಿ ಕಛೇರಿಯು 1947 ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು . 1947 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗೌರರ್ ಜನರಲ್‌ರವರ ಕಛೇರಿಯಾಗಿತ್ತು .

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು 1977 ರ ವರೆಗೆ ( Prime minister secretariate ) dabog ಸಚಿವಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು . ಪ್ರಧಾನಿ ಕಛೇರಿಯು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ , ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ .

ಪ್ರಧಾನಿ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು :

350 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕಛೇರಿಯು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ . ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ , ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ , ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ .

2 ) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ , ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ .

3 ) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾಯಿದೆ , ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲಿಸುವ , ಸೂಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ .

4 ) ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಕಛೇರಿಯು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ Think Tank ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು .

5 ) ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ .

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು :

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ .

1 ) ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ( NITI Commission )

2 ) ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ( Governing Council of NITI ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಪರಿಷತ್ತು ( National Integration Council )

4 ) ಅಂತರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ ( Inter State Council )

5 ) ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

6 ) ಸೇವೆಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

7 ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ವಕ್ತಾರ

8 ) ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಬಗೆಹರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ .

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಡನೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಇವರು ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ , ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ , ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಉತ್ತಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಹರುರವರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ .

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ , ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆನೇಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ .

ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡವಳಿಕೆ : –

ದಿಧಿ .77 . ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡವಆಕೆ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯ ಗಳು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸಂವಿಧಾನದ 77 ( 1 ) ನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ .

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು , ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೃಡೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದ 77 ( 2 ) ನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ .

ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಕರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮ ೦ ತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಿಯಮ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂವಿಧಾನದ 77 ( 3 ) ನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ .

ಆತ್ಮೀಯರೇ …

ನಮ್ಮ samagratv.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ( constitution of india  ),ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ (indan history),ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ , ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ  KSP ,KPSC ,PSI ,KAS ಪುಸ್ತಕ ನೋಟ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ .

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ samagratv.com ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ,ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ .

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ 

samagratv.com

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಸಂವಿಧಾನ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮಹತ್ವ

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು

ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *