ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು

kannada gadegalu,kannada gadhe mathu, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು,kannada gadegalu pdf,kannada gadegalu with explanation in kannada

 

 

kannada gadegalu,kannada gadhe mathu, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು,kannada gadegalu pdf,kannada gadegalu with explanation in kannada

 

1 ) ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು .

2 ) ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ,ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ .

3 ) ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು .

4 )  ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ , ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ .

5 ) ಅಗ್ಗದ ಕಾಸಿಗೆ ಮುಗ್ಗಲು ಹುರುಳಿ

6 )ಆಡಿದ ಮಾತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹಿದಿರುಗಿ ಬಾರದು .

7 ) ಆಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಕೋಳಿಯ ಕಾಲು ಮುರಿದ್ದಂಗೆ

8 ) ಆಳಾಗಿ ಬಾಳಬಲ್ಲವನು ಅರಸಾಗಿ ಬಾಳಬಲ್ಲ .

9 ) ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ , ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು .

10 ) ಇದ್ದದ್ದ ಇದ್ದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಎದೆಗೊದ್ದ .

11 ) ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದರೆ ದೇವಲೋಕ ಹಾಳಾದೀತೆ ?

12 ) ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು .

13 ) ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು .

14 ) ಕುಲಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಕೊಡಲಿ ಕಾವು .

15 ) ಮಾಡಿದ್ದುಣೋ ಮಹಾರಾಯ .

16 ) ಶಿವಪೂಜೇಲಿ ಕರಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ

17 ) ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ , ಮೌನ ಬಂಗಾರ .

18 ) ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬರದು

19 ) ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗು

20 ) ಊರಿಗೆ ಬಂದವಳು ನೀರಿಗೆ ಬಾರಳೇ

21 ) ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ

22 ) ಪಾಪಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಮೊಳಕಾಲುದ್ದ ನೀರು

23 ) ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗೋತನಕ

24 ) ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ತೂರಿಕೋ

25 ) ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು

26 ) ಕಳ್ಳನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಮುಂಡೆ

27 ) ಹುಣಸೆ ಮುಪಾದರು ಹುಳಿ ಮುಪೆ .

28 ) ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು .

29 ) .ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗದು

30 ) ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು .

31) ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗದು .

32 ) ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ , ಇಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ .

33 ) ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡಿಸಿತು , ತೂತು ಒಲೆ ಕೆಡಿಸಿತು .

34 ) ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ .

35 ) ಮಾತೆ ಮುತ್ತು , ಮಾತೆ ಮೃತ್ಯು .

36 ) ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು .

37 ) ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದಂತೆ .

38 ) ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿಯೇ ಮೇಲು .

39 ) ಜನರ ಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ .

40 ) ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು .

41 ) ಮೂಗಿಗಿಂತ ಮೂಗುತಿ ಭಾರ

42) ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ , ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ .

43 ) ಕಿಡಿ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಕುಡಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ

44 ) ಮನಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ

45 ) ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೇಡು .

46 ) ಬಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಊರೆಲ್ಲಾ ಒಳೆಯದು .

47 ) ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕು ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕ್ಷ .

47 ) ಅಲ್ಪನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ .

48 ) ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ರಾಗ , ನರಳುತ್ತಾ ನರಳುತ್ತಾ ರೋಗ .

49 ) ಕಸ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ತುಸು ತಿನ್ನುವುದು ಲೇಸು

50 ) ಹನಿ ಹನಿ ಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ , ತೆನೆ ತೆನೆ ಕೂಡಿದರೆ ಬಳ್ಳ .

51 ) ಅತ್ತೆ ಒಡೆದರೆ ಹಳೆ ಮಡಿಕೆ ಸೊಸೆ ಒಡೆದರೆ ಹಸಿ ಮಡಿಕೆ .

52 ) ದೇಶಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು .

53 ) ನೆಲದಗುಣ ನೀರಿಗೆ : ನಾಡಿನ ಗುಣ ಜನರಿಗೆ ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನು ಅರಸಾಗಬಲ್ಲ

55 ) ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ

56 ) ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ .

57 ) ಜಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗದು .

58 ) ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು .

53 ) ನೆಲದಗುಣ

54 ) ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನು ಅರಸಾಗಬಲ್ಲ

55 ) ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ

50 ) ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ .

57 ) ಜಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗದು .

58 ) ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು .

59 ) .ಕಾಸಿದ್ದರೆ ಕೈಲಾಸ .

60 ) ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ಹಾಲಲ್ಲ .

61 ) ಹೊಳೆಯುವುದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ .

62 ) ಮನಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ .

63 ) ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ

64 ) ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ

65 ) ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೇ ?

66 ) ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಪ್ಪು ಸಂತೋಷವೇ ಯೌವ್ವನ

67 ) ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿ ಕೆಡಿಸಿತು .

68 ) ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ , ಸುಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ .

69 ) ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ , ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ .

70 ) ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು

71 ) .ಹುಣಸೆ ಮರ ಮುದಿಯಾದರೂ ಹುಳಿ ಹೋದೀತೆ ?

72 ) .ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದರೆ ಹಸ್ತ ನುಂಗಿದ

73 ) .ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು .

74 ) ಜಾಣನಿಗೆ ಮಾತಿನ ಪೆಟ್ಟು , ದಡ್ಡನಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು ,

75 ) ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಿಂತ , ಅಕ್ಕರೆ ಇರುವ ತಿಪ್ಪೇ ಲೇಸು .


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *