ಅಣೆಕಟ್ಟು👈ನದಿ 👉ರಾಜ್ಯ

GKtoday , gk today kannada , gk today in kannada , gk today current affairs , gktoday monthly current affairs , ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

GKtoday , gk today kannada , gk today in kannada , gk today current affairs , gktoday monthly current affairs , ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

🔵 ಆಲಮಟ್ಟಿ -ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಕೃಷ್ಣ ನದಿ -ಕರ್ನಾಟಕ

🔵ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು-ಚಿನಾಬಾ ನದಿ –ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ

🔵ಭಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಸಟ್ಲೆಜ್ ನದಿ -ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

🔵ಚಂಡಿಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಸುವರ್ಣಾರೇಖಾ ನದಿ -ಜಾರ್ಖಂಡ್

🔵 ದಂತಿವಾಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಸಬರಮತಿ ನದಿ -ಗುಜರಾತ್

🔵ಗೋಬಿಂದ್ ಸಾಗರ್ ಜಲಾಶಯ – ಸಟ್ಲೆಜ್ ನದಿ – ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

🔵ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು -ಚಂಬಳ ನದಿ -ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

🔵ಗುಂಡಾರ್ ಜಲಾಶಯ – ಬೆರಿಜಮ್ ಸರೋವರ -ತಮಿಳುನಾಡು

🔵ಗೋವಿಂದ್ ವಲ್ಲಭ್ ಪಂತ್ ಸಾಗರ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು -ರಿಹಾಂದ ನದಿ – ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

🔵ಹರಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಮಹಾನದಿ- ಒಡಿಶಾ

🔵ಹಾರಂಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಕಾವೇರಿ ನದಿ – ಕರ್ನಾಟಕ

🔵ಹಮಾಯತ್ ಸಾಗರ್ ಜಲಾಶಯ -ಮ್ಯೂಸಿ ನದಿ -ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

🔵ಇಡುಕ್ಕಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು- ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ – ಕೇರಳ

🔵ಇಂದಿರಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು – ನರ್ಮದಾ ನದಿ -ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

🔵ಇಂದ್ರಾವತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಇಂದ್ರವತಿ ನದಿ – ಒಡಿಶಾ

🔵ಕುಂದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು – ಪರಂಬಿಕುಲಮ -ಕೇರಳ

🔵ಕೊಯ್ನಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಕೊಯ್ನಾ ನದಿ -ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

🔵ಕೋಲ್ಕೆವಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಕೊಯ್ನಾ ನದಿ -ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

🔵ಖಡಕ್ ವಾಸ್ಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಮುತ್ತಾ -ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

🔵ಮೈಥಾನ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಬರಕರ- ಜಾರ್ಖಂಡ್

🔵ಮುಲ್ಲಾಪೇರಿಯಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು – ಪೆನ್ನಾರ – ಕೇರಳ

🔵ಮಟ್ಟೂರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಕಾವೇರಿ – ತಮಿಳುನಾಡು

🔵ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು -ಕೃಷ್ಣ- ಕರ್ನಾಟಕ

🔵ನಾಥಪಾ ಝಾಕ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು – ಸುಟ್ಲೆಜಾ -ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

🔵ನಜಾಂ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು – ಮಂಜರಾ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

🔵ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಕೃಷ್ಣ ನದಿ -ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

🔵 ಪರಕಾಶಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ -ಕೃಷ್ಣ ನದಿ -ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

🔵 ಪಂಚೆಟ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ದಾಮೋದಾರ್ ನದಿ -ಜಾರ್ಖಂಡ್

🔵ಪರಂಬಿಕುಲಂ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಪರಂಬಿಕುಲಮ -ಕೇರಳ

🔵ಪರಿಯಾರ್ ಜಲಾಶಯ -ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ -ತಮಿಳುನಾಡು

🔵ರಾಮಗುಂಡಂ ಅಣೆಕಟ್ಟು –
ಗೋದಾವರಿ ನದಿ – ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

🔵ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ನರ್ಮದ -ಗುಜರಾತ್

🔵ಶರೀಶೈಲಂ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಕೃಷ್ಣ – ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

🔵ಶರೀರಾಮ್ ಸಾಗರ್ ಜಲಾಶಯ- ಗೋದಾವರಿ ನದಿ -ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

🔵ಸಟಾನ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ -ಕಾವೆರಿ – ತಮಿಳುನಾಡು

🔵ತಹ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು- ಭಾಗೀರಥಿ-ಉತ್ತರ ಖಂಡ್

🔵ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನದಿ -ಕರ್ನಾಟಕ

ಭಾರತದ ಅಣು ಸ್ಥಾವರಗಳು

1-MH – ತಾರಾಪೂರ
ಅತಿ ಹಳೆಯ & ಅತಿ ದೊಡ್ಡ
ಸಹಾಯ-USA

2- UP- ನರೋರಾ

3-Gujarat- ಕಕ್ರಪಾರ
ಸಹಾಯ – ರಷ್ಯಾ

4-ರಾವತ್ ಭಾಟ್- ರಾಜಸ್ತಾನ
ಸಹಾಯ- ಕೆನಡಾ
ಚಂಬಲ್ ನದಿ

5 – ಕೈಗಾ-ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಹಾಯ- ರಷ್ಯಾ
ಕಾಳಿನದಿ

6-TN- ಕಲ್ಪಕಂ-( ಇಂ.ಗಾಂದಿ)
ಪೂರ್ಣ ದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ

7-TN- ಕುದಂಕುಲಂ
ಸಹಾಯ – ರಷ್ಯಾ

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳು ಅವು ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು

♦️ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರು – ಗುಜರಾತ್

♦️ಮುಂಬೈ ಬಂದರು – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

♦️ಮರ್ಮಗೋವಾ ಬಂದರು- ಗೋವಾ

♦️ ವಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಬಂದರು – ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

♦️ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರು – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

♦️ಪರಾದೀಪ ಬಂದರು – ಒಡಿಸಾ

♦️ಕೋಲ್ಕತಾ ಮತ್ತು ಹಲ್ಡಿಯಾ ಬಂದರು – ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

♦️ಹೊಸ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು – ಕರ್ನಾಟಕ

♦️ಟಯುಟಿಕೋರಿನ್ ಬಂದರು- ತಮಿಳುನಾಡು

♦️ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬಂದರು – ಕೇರಳ

♦️ಎನ್ನೊರ್ – ತಮಿಳುನಾಡು

♦️ಚನ್ನೈ ಬಂದರು – ತಮಿಳುನಾಡ


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *