ಫಬ್ರವರಿ 2022 ರ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಥೀಮ್

current affairs february , february current affairs , ಫೆಬ್ರವರಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನ , 11 february current affairs , 27 february current affairs

current affairs february , february current affairs , ಫೆಬ್ರವರಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನ , 11 february current affairs , 27 february current affairs
 ♣️1ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿನ [46ನೇ]
 ♣️2ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಶ್ವ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗಿ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೆ.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 1971.
 ♣️2ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ.
 ♣️4ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – ಕೇರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
 ♣️4ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಮಾನವ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ.
 👁‍🗨1 ನೇ ಬಾರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – 2021.
 ♣️4ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಶರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ.
 ♣️4ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಸೂರಜ್‌ಕುಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಳ.
 ♣️5-13 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಕಲಾ ಘೋಡಾ ಉತ್ಸವ.
 ♣️6ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಹಣ್ಣಿನ ಜನನಾಂಗ ಊನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – FGM ಅನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು.
 ♣️1-7 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಶ್ವ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ವಾರ.
 🎪ಥೀಮ್ – ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕತ್ವ.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 2010.
 ♣️1-7 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️UPI ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ವಾರ.
 ♣️ಫಬ್ರವರಿ 2 ನೇ ವಾರದ 2 ನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 ♦️ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – ಉತ್ತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ.
 ♣️6-12 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಾರ.
 ♣️10 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಶ್ವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – “ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು”.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 2016.
 ♣️10 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂತುಹುಳು ನಿವಾರಣಾ ದಿನ.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 2015.
 ♣️11 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – ಸಮಾನತೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ: ನೀರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
 ♣️11 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಶ್ವ ಯುನಾನಿ ದಿನ.
 👁‍🗨1ನೇ ಸಮಯ – 2017.
 ♣️11 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಶ್ವ ರೋಗಿಗಳ ದಿನ.
 🎪 ಥೀಮ್ – ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿರಿ.
 ♣️11 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಸಮಗ್ಲಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ದಿನ [ಉದ್ಘಾಟನೆ].
 ♣️12 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ.
 ♣️13 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನ [11 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ] .
 🎪ಥೀಮ್ – ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್.
 ♣️13 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ.
 🎪143ನೇ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ♣️13 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 36ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ [APEDA].
 ♣️5-13 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಕಲಾ ಘೋಡಾ ಉತ್ಸವ ವಾರ.
 ♣️14 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪಸ್ಮಾರ ದಿನ.  [ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರ].
 ♣️14 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಸಂತ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ.
 ♣️14-18 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಆರ್‌ಬಿಐ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ವಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆ.
 🎪ಥೀಮ್ – ಗೋ ಡಿಜಿಟಲ್, ಗೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 2016.
 ♣️15 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – ‘ಉತ್ತಮ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ’ # ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 2002.
 ♣️16 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ದಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ 75ನೇ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೇ ಪರೇಡ್.
 ♣️18 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಪಲೂಟೋ ದಿನ.
 ♣️ಪರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರದಂದು [19ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ] ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 ♦️ವಶ್ವ ಪ್ಯಾಂಗೊಲಿನ್ ದಿನ.
 👁‍🗨11 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ 2022 ರಲ್ಲಿ.
 ♣️19 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️7 ನೇ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ದಿನ.
 ♣️20 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ.
 ♣️20 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ದಿನ.
 🎪 ಥೀಮ್ – ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 2009.
 ♣️21 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನ [IMLD].
 🎪ಥೀಮ್ – ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 1999 ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮೂಲಕ.
 ♣️22ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಶ್ವ ಚಿಂತನಾ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ: ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 1926.
 ♣️24 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ದಿನ.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 24ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1944.
 ♣️27 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಪೋಲಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ದಿನ.  [“ಪೋಲಿಯೊ ರವಿವರ್” ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ].
 ♣️27 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಭಾರತವು ಮೂರನೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.
 🎪ಥೀಮ್ – ಫುಡ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸಂ.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 2020.
 ♣️27 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ವಶ್ವ NGO ದಿನ.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 2012.
 ♣️28 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ.
 🎪ಥೀಮ್ – ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ S&T ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಧಾನ.
 👁‍🗨1ನೇ ಬಾರಿ – 1987.
 ♣️28 ಫೆಬ್ರವರಿ.
 ♦️ಅಪರೂಪದ ರೋಗಗಳ ದಿನ.  [“ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ],
 🎪ಥೀಮ್ – ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *