ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ

( Constituent Assembly )

Constituent Assembly, constitutional assembly, the constituent assembly,members of constituent assembly, drafting committee members

Constituent Assembly, constitutional assembly, the constituent assembly,members of constituent assembly, drafting committee members

ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

 ಮೊದಲ ಓದು : –

ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯು ಅಂತಿಮ ಕರಡು ತಯಾರಿಸಿ 1948 ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಮೊದಲ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಓದಿತು . ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನವಂಬರ್ .9 , 1948 ರವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು .

 ಎರಡನೇ ಓದು : –

1948 ನವೆಂಬರ್ , 15 ರಂದು 2 ನೇ ಬಾರಿ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಓದಲಾಯಿತು . ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 7,653 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು . ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2475 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 , 1949 ರವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು .

 ಮೂರನೇ ಓದು : –

1949 ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿ.ಆರ್‌ . ಓದಲಾಯಿತು .

 ಅಂಗೀಕಾರ : –

ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು 1949 ನವಂಬರ್ 26 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು . ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ 299 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 284 ಮಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು .

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವಧಿ :

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಒಟ್ಟು 11 ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ , 1935 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿ ಕೊಂಡು 60 ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನದ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನವು ನವಂಬರ್ 26 , 1949 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಿತು .

ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಗಗಳು , ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು

ಅನುಸೂಚಿಗಳು : –

1949 ನವಂಬರ್ 26 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನವು 395 ವಿಧಿಗಳನ್ನು 8 ಅನುಸೂಚಿಗಳನ್ನು , ಒಳಗೊಂಡ 22 ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 117 , 369 ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು . ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ,

ಚುನಾವಣೆ ,

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸತ್ತು ,

ಕಿರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಗಳಾದ 5,6,7,8,9,

60 , 324 , 366 , 367 ,

379 , 380. 388 ,

391 , 392 , 393 . 394 , ವಿಧಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು ಉಳಿದ ವಿಧಿಗಳು  ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನವರಿ 26,1950 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು .

 ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂವಿಧಾನ : –

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಮೂಲತಃವಾಗಿ 22 ಭಾಗಗಳು , 8 ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು 395 ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು . ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾ ,

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ 25 ಭಾಗಗಳು ,

12 ಅನುಸೂಚಿಗಳು

450 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಿಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ .

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು .

“ ಪ್ರೇಂ ಬಿಹಾರಿ ನಾರಾಯಣ್‌ ರಾಯ್‌ಜಾ ‘ ರವರ ಹಾಗೂ “ ನಂದನ್ ಲಾಲ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಇತ ರೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ , ಸಂವಿಧಾನವು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿತು

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾರಿ ( Enforcement of Constitution of India )

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 1950 ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ “ The date of Comencement ” ಎಂದು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು .

ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಯಿತು .

ಜನವರಿ 26 ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ -ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಜನವರಿ 26 ರಂದು ತರಲು ಕಾರಣ ನೆಹರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1929 ರ ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರ 1930 ಜನವರಿ 26 ರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು .

ಅದರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು . ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಂವಿಧಾನ ವನ್ನು ಜನವರಿ 26 1957 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *