Computer – Memory Units / functional units of computer / Units of Memory

Units of Memorycomputer memory units / functional units of computer / smallest unit of memory / smallest unit of computer memory

computer memory units / functional units of computer / smallest unit of memory / smallest unit of computer memory

 

1: 1Bit (b) = Binary digit(0,1)

2: 4 Bit = 1 Nibble

3: 8 Bit = 1 Byte (B)👈

4: 8 Bit/1 Byte = 1 Octet(o)

5: 1024 Bytes = 1 kilo byte (KB)👈

6: 1024 KB = 1 Mega byte (MB)

7: 1024 MB = 1 Giga byte (GB)👈

8: 1024 GB = 1 Terra byte (TB)👈

9: 1024 TB = 1 Peta byte (PB)

10: 1024 PB = 1 Exa byte (EB)

11: 1024 EB = 1 Zetta byte (ZB)

12: 1024 ZB = 1 Yotta byte (YB)

13: 1024 YB = 1 Bronto byte

14: 1024 Brontobyte = 1 Geop byte✍️

ಕಾಯಿಲೆ ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವ ಮಾಧ್ಯಮ

📌ಚಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ➖ ಅಲ್ಫ ವೈರಸ್, ಎಡಿಸ್ ಈಜಿಫ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆ

📌ಡಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ➖ ಪಲಾವಿ ವೈರಸ್, ಎಡಿಸ್ ಈಜಿಫ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆ

📌ಹಂದಿ ಜ್ವರ ➖ H1N1 ವೈರಸ

📌ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ➖ H5N1 ವೈರಸ

📌ಹಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ➖ ಹಪಡನ್ ವಿರಿಡೆ ವೈರಸ

📌ಪೋಲಿಯೋ ➖ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ, ನೋಣ, ಸೊಳ್ಳೆ

📌ಮಂಗನಬಾವು ➖ ಮಂಪ್ಸ್ ವೈರಸ್

📌ನಗಡಿ ➖ ರನೋ ವೈರಸ್

📌ಸಾರ್ಸ ➖ ಕಾರಿನೋ ವೈರಸ್

📌ಎಬೋಲಾ ➖ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್

📌ಸಡುಬು / ಸ್ಮಾಲ್ ಪಕ್ಸ್ ➖ ವರಿಸೆಲ್ಲಾ ವೈರಸ್

📌ಏಡ್ಸ್ ➖ HIV ವೈರಸ

📌ಹರ್ಪಿಸ್ ➖ ಜೇನಿಟರ್ ಹಾರ್ಪಿಸ್ ವೈರಸ

📌ಇನಪ್ಲ್ಯೂಯಂಜಾ ➖ ಅರ್ಥಮಿಕ್ಸೋ ವೈರಸ

ಆತ್ಮೀಯರೇ …

ನಮ್ಮ samagratv.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ( constitution of india  ),ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ (indan history),ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ , ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ  KSP ,KPSC ,PSI ,KAS ಪುಸ್ತಕ ನೋಟ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ .

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ samagratv.com ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ,ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ .

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ 

https://t.me/samagratv_com

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೇಮಕ

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೇಮಕ &ಅಧಿಕಾರ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೇಮಕ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *